Vogelbosje

In de herfst en de winter eten sommige vogels en dieren de bessen van struiken en bomen. Gesteund vanuit Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Natuur en Milieu Gelderland (NMG)  is het mogelijk om ook zo'n vogelbosje op ons erf te realiseren. Op 750 m2 zijn 9 verschillende soorten bomen en struiken aangeplant.

Rode kornoelje 
Cornus sanguinea

Hazelaar 
Corylus avellana

Wilde liguster
Ligustrum Vulgare

Zoete kers
Prunus avium

Inheemse vogelkers
Prunus padus

Vuilboom | Sporkehout
Rhamnus frangula

Hondsroos
Rosa canina

Boswilg
Salix caprea

Gelderse roos
Viburnum opulus

Februari 2022