Natuurlijke oeverrand

 

De vijver is uitgegraven met voor de kikkers en salamanders een mooie geleidelijk verloop van grasland naar water. Deze vijver staat in verbinding met een beekje: de Olburgse Laak. Hierdoor staat de vijver in directe contact met andere beekjes en waterlopen. Er is mooi zicht op het dierrijke leven die te vinden is op en om ons terrein. We hebben al diverse nieuwe vogelsoorten mogen bewonderen zoals de kuifeend, de waterhoen en de gele kwikstaart. Ook hebben we sinds lange tijd weer een kievit gezien. ‘s Avonds scheren de zwaluwen over het water op zoek naar insecten. En ‘s nachts is het een overnachtingsplek voor de eenden. Op dit moment is het nog wachten op de jonge aanwas.